Garance termínu a ceny

Uvádíme ceny za kompletní dílo od stavebního povolení po kolaudaci.
Smlouva o dílo definuje termín dokončení a smluvní pokutu při prodlení s předáním stavby.