Osobní klientský servis

Po dobu spolupráce má investor k dispozici pověřenou osobu, která zajišťuje plynulý průběh stavby a dohlíží veškeré etapy od projektu po předání.

Zapracování klientských změn do projektové dokumentace.
Vyřízení stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí.
Administrativní podporu pro účely financování (znalecké dohlídky, geodetické práce, korespondence s úřady)
Vedení stavebního deníku a organizaci kontrolních dnů v průběhu stavby.
Konzultace při výběru volitelných materiálů, provádění klientských změn a zapracování případných nadstandardů.
Návrhy a příprava interiérových vizualizací.