Platební podmínky

Výchozí platební kalendář s možností individuálních úprav.

5 % po podpisu smlouvy

5 % po vydání pravomocného stavebního povolení

10 % po dokončení základové desky

10 % po zhotovení svislých nosných konstrukcí 1. NP

10 % po zhotovení stropní konstrukce 1. NP

15 % po zhotovení stropní konstrukce 2. NP

10 % část po osazení okenních výplní

10 % po zhotovení hrubých rozvodů ZTI a elektro

10 % po zhotovení betonových podlah

10 % po zhotovení vnitřních omítek

5 % po zhotovení díla v souladu se smlouvou